ชาญทะเล Seafood (Chan Ta Lay)

Seafood Restaurant

Boutique hotel vicino a ชาญทะเล Seafood (Chan Ta Lay)