Clay Studio Coffee in the Garden (เคลย์สตูดิโอ คอฟฟี่อินเดอะการ์เด้น)

Coffee Shop

Boutique hotel vicino a Clay Studio Coffee in the Garden (เคลย์สตูดิโอ คอฟฟี่อินเดอะการ์เด้น)